GİDELİM

Ankara’da kaldık yeter
Gürültü havası beter
Benim gönlüm köyüm ister
Gitmeliyim ben köyüme

Ankara çekilmez oldu
İyi kötü insan oldu
Hiçbir dürüstlük kalmadı
Gitmeliyim ben köyüme

Köyüm güzeldir gidelim
Ankara’yı terk edelim
Falan zenginmiş nidelim
Kalk gidelim köyümüze

Emekliyiz hep gidelim
Köyümüzde birlik olalım
Cami cemaati olalım
Gitmeliyim ben köyüme

Ankara gençlerin işi
Belli olmaz yazı kışı
Düğ çorbası arabaşı
Gidip yiyek köyümüzde

Bağlarda bülbüller öter
Çok kalmışız burada yeter
Yemlikler burnumda tüter
Gitmeliyim ben köyüme

Nohut mercimeği yeşil
Mercimekli pilav pişir
Harmandan madımak deşir
Hep yiyelim sulu sulu

Yaylası var ormanı var
Topraklar mis gibi kokar
Çeşmelerden sular akar
İçelim gel köyümüzden

Kastalda çeşmeye varak
Oralarda odun kırak
Odundan orada ateş yakak
Sohbet yapak köyümüzde

Köy konağı ne güzel
Tandıra getirdik gazel
Taze çörek de güzel
Yiyelim gel köyümüzde

Küresel ısınma varmış
Meğer köyüm çok güzelmiş
Durmuş köyünü çok severmiş
Gidek artık köyümüze

Aşık Durmuş YİĞİT