AKOCAK KÖYÜ AŞIKLARI

Âşık Ali Baran

Değirmenin içine bir torba asmış

Eline geçeni içine atmış

İman dağarcığın it almış kaçmış

Ahirete imansız gidersin Mevlid

Gezeydim şu Yozgat’ in dağını

Dolaşaydım Nevşehir’ in bağını

Eriteydim onbeş inek yağını

Ah neyleyim yürekte var, elde yok

 

Âşık Mustafa Taşkaya

asik_mustafa_taskaya